Dawson Trisomy 18 MosaicDevon Trisomy 13 5 TranslocationSaskia Trisomy 18Zion Trisomy 13Taylor Trisomy 8 MosaicDominick Trisomy 18 MosaicMadison Trisomy 18Stacy Trisomy 18Randi Jo Trisomy 13Phillip Trisomy 9Ryan Trisomy 18 MosaicNicholas Trisomy 13Morghan Trisomy 18Philina Partial Trisomy 6Megan Trisomy 18Liz Trisomy 18 MosaicLyndsay Trisomy 18Maiya Trisomy 9Leilani Trisomy 18Kammie Trisomy 18Julia Trisomy 18Gabby Partial Trisomy 13Akaiya Trisomy 18Aleah Trisomy 14Angela Trisomy 13Aniella Trisomy 18Ben Trisomy 9Carey Ann Trisomy 18David Partial Trisomy 3
Dawson Trisomy 18 Mosaic
Dawson Trisomy 18 Mosaic